ČESTNÉ PROHLÁŠENÍJá níže podepsaný/á
jméno a příjmení:


číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu:

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021:

 

 

uvádím, že cestuji do místa:

 

 

Uvádím a čestně prohlašuji, že shora uvedené skutečnosti jsou pravdivé. Dále tímto

ČESTNĚ PROHLAŠUJI,

že odsuzuji tuto vládu pro její absolutní neschopnost. Je to vláda, kdo může za současnou krizi, protože zanedbala své povinnosti. Je to vláda, kdo může za přeplněné nemocnice a mrtvé. Je to vláda, kdo může za desítky tisíc zničených živností. Čestně prohlašuji, že si vážím všech zdravotníků, kteří i přesto s vypětím všech sil bojují o každý lidský život a jsem jim neskonale vděčný.

Čestně prohlašuji, že NIKDY TÉTO VLÁDĚ NEODPUSTÍM, nikdy jí nedám svůj hlas.

Podepsáno
den:

hodina:

Podpis:

Čestné prohlášení ke stažení:

doc icon pdf icon

Je toto čestné prohlášení platné?

Ano, vládní nařízení nepředepisují konkrétní podobu prohlášení. Vláda pouze na svém webu zveřejnila vzor, který není závazný. Přesto toto prohlášení vládní vzor kompletně obsahuje a jen jej doplňuje. Toto čestné prohlášení je tak zcela v souladu s opatřeními vlády.

Mohu si do něj sám něco připsat?

Ano, je to na vás, čestné prohlášení můžete libovolně doplňovat.

Mohu dané čestné prohlášení dále šířit?

Ano, budeme jen rádi.